kopplaatje

Het aarde- of wortelchakra bevindt zich aan de onderkant van de ruggengraat bij het sacrum oftewel stuitje. Het is de eerste bouwsteen, waarop alle andere chakra’s rusten. Het is het chakra van het zijn, het zelfbehoud, ook wel het overlevings-chakra genoemd. Het houdt verband met alle aardse zaken zoals ons fysieke lichaam, gezondheid, overleven en de materiele en financiële kanten van het bestaan. Het chakra wordt ontwikkeld in de leeftijd vanaf de bevruchting tot 7 jaar.

 

 

Het miltchakra bevindt zich in de onderbuik in het midden van het perineum en de navel. Het houdt zich bezig met ons lichamelijk welzijn. Het chakra wordt ontwikkeld in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. Terwijl het 1e chakra met je neerzetten op aarde te maken heeft, heeft het 2e chakra met voelen te maken. Wanneer het 2e chakra open gaat wordt men gevoelig voor het innerlijke leven van zichzelf en anderen. Een diepe betrokkenheid en wel doorvoelde pijn en verdriet zijn kwaliteiten van het 2e chakra. Het heeft met emoties te maken en met de vrije wil, maar vooral hoe we ons overgeven aan de leven stroom. Stromen is de kwaliteit van het water. Hoe meer dit chakra open gaat, hoe dieper het contact met situaties en andere mensen. Maar ook hoe beter we keuzes kunnen maken, omdat je leert feilloos op je gevoel af te gaan.

 

De plexus solaris of zonnevlecht bevindt tussen het borstbeen en de navel. Hier komt nog meer informatie over de zonnevleht

 

 

 

 

Het hartchakra ligt in de borstkas, rechts naast het hart. Het chakra staat voor onbaatzuchtige universele liefde, respect en mededogen. Het kan geopend worden door een bepaalde ervaring, die het hartchakra raakt. Zoals een intens gevoel voor een geliefde, een kind of een dier of door een meditatieve ervaring. In dit chakra vindt de integratie plaats tussen lichaam en geest.

 

 

 

Het keelchakra ligt in het gebied van de keel en is verbonden met de mond, de stembanden en de oren. Het zorgt ervoor dat je wat binnen in je leeft kenbaar kan maken aan de wereld om je heen en dat er een innerlijke communicatie mogelijk is. Het is het eerste van de hogere chakra’s en staat voor zelfexpressie en creativiteit. De energie, die via de onderste chakra’s omhoog stijgt, wordt in het keelchakra gereinigd, Angsten en onverwerkt verdriet kunnen dit chakra niet passeren. Als we niet goed omgaan met die kwaliteiten kan het chakra geblokkeerd raken. Maak tijd voor stilte, oordeel niet en luister naar je innerlijke stem.

 

 

De eerste 5 chakra’s zijn verbonden met de elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte, steeds fijnere vormen van energie. In het 6e chakra wordt het stoffelijke door het geestelijke overstegen en hierbij hoort het element licht. Het chakra zit midden in het hoofd ter hoogte van de wenkbrauwen. Concentratie en onderscheidingsvermogen kunnen in dit chakra ontwikkeld worden. Inzicht is het kenmerk van dit chakra. Het doel van dit chakra is zuiver te gaan zien, zonder oordeel, zonder herinnering.

 

 

Het kruinchakra bevindt zich midden op het hoofd en wordt ook wel duizendbladige lotus genoemd. Het zevende chakra staat voor het allerhoogste inzicht. Meditatie, spirituele leefwijze, geestelijke vrijheid kan helpen het chakra te helen. Is het kruinchakra ontwikkeld, dan ervaar je absolute eenheid met je medemensen, de natuur, het goddelijke, het universum. Het tijdsbesef verdwijnt, je leeft in het hier en nu en je voelt je innig tevreden en gelukzalig. Je gaat over in een kosmisch universeel bewustzijn. De geest verkeert dan constant in een licht-energie, die het lichaam oplaadt met een helende, verzoenende, genezing wekkende frequentie. Men heeft zijn ego ingewisseld voor de totale overgave aan de Goddelijke wil. Belangrijk is wel, dat alle andere chakra’s goed doorlopen zijn.


  

 

      Free Counter
      Gastenboek                   Website het laatst bijgewerkt: 26.09.2019